after_ask
Благодарим Ви за запитването.
Ще Ви отговорим в рамкита на три работни дни.

За на ти с финансите

Поради настоящата ситуация

 В която се сблъсквате с много най-разнообразни банкови продукти, с различни условия, предлагани от различни банки,  за вас е трудно да:

 

  Разберете и сравните всички параметри на банковите продукти,

  Зададете правилните въпроси на вашия банков съветник,

  Преговаряте,

  Намерите продукта, отговарящ най-добре на вашите нужди

 

Ние създадохме На ТИ с финансите

  за да дадем съвет без да налагаме конкретна търговска оферта,

  за да сте достатъчно добре запознати и така да вземете правилното за вас решение,

  за да можете в конкретна ситуация като избор на кредит, откриване на точния за вас спестовен продукт или правилно управление на бюджета.

Вие питате, ние отговаряме